Mobil översvämningsbarriärer


Består av sammankopplade enheter gjorda av vattentätt industriväv och en metallstödstruktur. Stödstrukturen består av L-formade stödramsben; styva och flexibla distansstänger. Dessa kan kopplas ihop i valfritt antal.


Presenningen som används i de vattentäta enheterna är upphängda på stödkonstruktioner. Presenningen sträcker sig från marken bortom foten av den L-formade stödkonstruktionen på översvämningssidan. Deras sidokanter överlappar varandra och på grund av trycket från vattnet spänns de på stålramen på stödkonstruktionen och blir därmed självlåsande. Dammen eliminerar således den laterala öppningen av vattentätningsenheterna som är anslutna till varandra. 


Stabiliteten hos det sammansatta dammsystemet baseras på den fysiska lagen att den vertikala kraften i en vattenpelare är dubbelt så stor som de horisontella krafterna. Detta innebär att när nivån av översvämningsvatten stiger, så stabiliserar även vikten av vattenpelaren på presenningen som sprids på marken utan att förskjuta stödelementen. Ju högre nivån av översvämningsvatten, desto stabilare blir dammen. Formen på dammen kan ändras och göras till en sluten enhet som kan vridas i valfri riktning. Därmed kan den användas som en pool för vatten, andra vätskor eller till och med bulkmaterial.


Med en längd på 100 meter och en höjd på 1,5 meter kräver Stripdam ett team på två personer för ihopssättning vilket tar ca en timme och inga specialkunskaper eller verktyg för att montera. Den kan installeras på vilken terräng och yta som helst. Lätt att rengöra efter användning. Förvaring och transport kräver lite utrymme, underhållet är väldigt ekonomiskt. Miljövänlig och föroreningsfri. Stripdam kräver ingen som helst landskapsarkitektur. Stripdamen kan ställas in i valfri längd och höjd. Patentsökt.